Feri, ja i naši zavičaji

Na Murakonu
u Svetom Martinu na Muri
Na terasi Zlatka Kraljića
sretnemo se po prvi put
u životu Feri Lainšček i ja
i otvorimo priču o proteklih
četrdeset godina
koje stvaralački i književno
pamtimo
o ljudima koji su ostali iza nas
O knjigama koje smo objavili
i onima koje su napisane
a još nisu objavljene
o onim knjigama koje je život
već počeo da ispisuje
I već kod prvih rečenica
otkrivamo jedan drugom
prepoznatljivu intimu koja je
vezana za našu pušačku strast
Feri ima impozantnu književnu
biografiju
i reputaciju jednog od najvećih
slovenačkih i evropskih pisaca
A onda smo otkrili da smo se
oboje u jednom periodu bavili
Romima
On je snimio nekoliko filmova
a ja sam napravio prvu dramu
i drugi prozorišni ansambl Roma
u bivšoj Jugoslaviji
Ja sam stariji godinu dana od Ferija
ali zato on ima, već godinama
svoje mesto u čitankama
On je delovao stabilno
kao i domovina iz koje ide
A ja sam nosio u sebi mnoštvo
tranzicionih nemira iz moje domovine
Otkrili smo jedno drugom zavičajnost
kroz tekstove
on svoju prekomursku
a ja svoju banatsku
I shvatili da je zavičaj tačka odakle
posmatramo svet
da je zavičaj i lepota i mudrost
koju emitujemo svetu
pišući i objavljujući knjige
za koje verujemo da će ljudi čitati
u vremenima koja dolaze