Fešte i spektakli

Retko putujem
na masovne fešte
i spektakle
na poznatim
turističkim
destinacijama
Ne posećujem
ni one u komšiluku
Pasivan sam
i na programe što
se dešavaju tu
meni na dohvat
ruke
Bilo bi to previše
za ovo skromno telo
Posle
pedesetosmogodišnjeg
svakodnevnog
festivalskog spektakla
u mojoj glavi