Stoka je lepa, ali i smrdi

Naša banatska sela
su lepa na razglednicama
a i u stvarnosti
kad ih gledaš sa visine
Prvo što se iz daljine vidi
je crkveni toranj
a oko njega drveće
a sa strane ti se ukazuju
crveni krovovi paorskih kuća
Okolo sela su pašnjaci
na kojima pase po nekoliko
čopora krava
Ulice su široke i prostrane
a kuće arhitektonska
mešavina stilova ravničarskih
iz prošlog stoleća
a u ovom se na prste
nove mogu izbrojati
U predvečerje
kravari teraju kućama marvu
kroz selo
Može se navijati sat
po tome kad koji čopor
ide ulicom
Ponekad ih gledam
kad leti sedim pred kućom
Čuje se lavež pulina
oseća se vonj i saga
zadihanih životinja
Oko čopora se vrzmaju
sa svih strana domaćini
i čuvaju red
kad prelaze veliki sokak
zbog saobraćaja
I uvek se setim
dok ih posmatram moje
prijateljice koja je vegeterijanka
kad je jednom prilikom
boraveći kod mene u gostima
rekla mudrački i antologijski
gledajući idilični prizor
vraćanja čopora krava sa paše
Stoka je lepa, ali i smrdi