Vavilonska biblioteka

Snovi često
u stvarnosti postanu
podnošljivo apsurdni
Tako i moja želja
da u dnu dvorišta
na spratu bivšeg
centralnog magazina
Novog Zenita
smestim moju novu
kreativnu sobu
i Vavilonsku biblioteku
Sa desne strane je
komšijska kotarka
pod kojom su krmače
prasilje
Pozadi je korlat sa
stotinak bikova u tovu
a sa leve strane
su komšijski hangari
pod kojima su mašine
za grube poljske radove
tovljenici i domaća
živina
Ispred je vidik
što gleda na drum
kojim prolaze
bicikli traktori kamioni
automobili motori
i po koje zaprežno vozilo
U takvom okruženju
ja sam talac
koji treba da oseća
nepodnošljivu lakoću
postojanja
u selu koje tužno
nezbrinuto i u kom malo ko
ume da ceni ono što radim
I ne preostaje mi ništa drugo
do da duboko ukopan
u kući predaka zaronim
u literaturu
da ćutim i gutam pramenove
tuge i besmisla što su nadvili
nadamnom i oko mene
i da ih promišljanjem vraćam
kao čistu radost
onima koji me čitaju