Aktivna kampanja

Po izlasku
iz materine utrobe
U porodilištu u mestu
Novi Bečej
Zaplakao sam
samouvereno i snažno
Kroz otvoren prozor
čulo se na tri sokaka
Bio je to početak
moje pedesetosmogodišnje
aktivne kreativne kampanje
koju svi čuju i svi vide
a tek po neki je razumeju