Pred apotekom

Pred apotekom danas
pita me Goran
Bolest ili preventiva
Preventiva kažem ja
I kod mene reče on
i pokazuje mi pumpicu
Nisam znao
Kazo dokror da moram
i kaže da sam to nasledio
od oca mog Lale
A ja mu kažem
Kako nisam nasledio
neki veći kapital
već asmu na pravdu Boga