Simbol i stilistika

Strah od posledica
za izgovorene reči
je ponekad ogroman
Vremenom  on u meni
stvori barikadu
i retorički čep
koji me tera da o mnogim
događajima ćutim
Sve dok se jedne večeri
ne opsetim
da postoji stilistika
simboli i ono
između redova
I odamah potom
krenem da govorim
govorim
            govorim
itd itd......................................