A bilo nam je i dobro i toplo

Bila si mesečeva ćerka što žudnjom je obležila debilni ponedeljak. Ja sam tada još uvek verovao u nemoguće. Sreli smo se na kobilici od tambure. Nebitno smo presekli vlažnim i nabreklim pogledima zelene trzalice i počeli da raastemo sa krikom mlitavog bluza koji se penio prepariranim krvotokom instrumenta u koji smo se kao duhovi uselili. A bilo nam je i dobro i toplo dok smo se zagrljeni i stopljeni ježili od mirišljave nalik maramici melodije.