Aleksa Žunjić

Aleksa Žunjić
sreski špijun
se poslednjih
godina
pojavio na fejsu
Promenuo je pol
I sada se zove
Aleksandra
Prati dešavanje
na pojedinim
profilima
komentariše
a ponekad
javlja nadležnim
organima
ko je potencijalno
sumnjivo lice