April u Miloševu

Juče sam prvi put
ove godine
izneo stolicu i seo na sokak
Trava je modro zelena
i moj pogled je modar i zelen
Automobili na drumu
buče i jure
I ja bučim u sebi
i jurim mislima na neko
drugo mesto
Cepkam bele semenke
od ludaje od kojih je svaka
treća prelava
Misli koje vrtim po glavi
čine mi se kao i semenke
To me ne brine jer uvek
je tako
da se srećem sa truležom
koji nad oestim odbacim
u đubre i nepovrat