Baka

Da je mogla znati
pre pola veka
da će joj unuk
teško oboleti
od prljavih
špriceva
dok se fiksao
Nikada ne bi
izula opanke
i otišla u grad
da postane
proleterka