Crni labud

Bio si ružno pače
plesao na žici
između
bandera sećanja
i mostova
razuma i nerazuma
U kišnom danu
kad zveri se
u zaklon sklanjaju
Priroda tuži
kad  čizma vojnička
zgazi na mravinjak