Gladan sam

Vičem ženi
iz treće sobe sa
njenim slikama
ženskih potreta
Sad će supa
odgovara mi
ona malo glasnije
Te tvoje
Mona Klize
prate me
i kontrolišu
sa svih zidova
u kući
To te moje slike
čuvaju opet
će ona
Odlično imam
obezbeđenje
kao Gadafi
pomislim
i krenem da
srčem supu