Jedno lice

Menjam grafički
oblike iskaza
u mojim tekstovima
u konačnoj verziji
Tek da vidim kako
se slike prelivaju
jedna u drugu
I pokažem da istina
ima samo jedno lice
Ili možda više
nikad se ne zna