Laufer mi javlja

Svi će dugovi biti otpisani
a zelenaši i lihvari zatvoreni
Narodu se nudi med i mleko
na cevčicu posle izbora
Kako danas tako i oduvek
u svim utopijama sveta