Lovac na kitove

Gledam sinoć film
o lovcima na kitove
u devetnaestom veku
Shvatam  posao
avanturu
odvažnost
i hrabrost
Kitolovaca.