Moja politička partija

Jedina partija
pod čiji barjak stajem
su jezik i kultura
moje domovine
Ja sam pisac i misionar
sa vizijom da književnost
mog naroda ponese epitet
evropske i svetske književnosti