Na moje oči

Danas  samo sunce
ima smisao
O sebi ne mogu
govoriti

Ćutim i gledam

Ljudi se troše
međusobno
Tope se
kao sapuni
u mlakoj vodi

Juče danas sutra
tope se i nestaju
na moje oči