Objava

Tajna večera
se desila u zoru

Raspet.

Sumirao sam
dosadašnje živote.

Spreman
čekam objavu.

Vaskrsenja