Oma nek potpišu

Sve što dogovoriš
sa bilo kojim
političarem
traži da ti odmah
potpišu
To će ti biti jedini
dokaz
kad oni promenu
mišljenje
Kaže mi pri trećem
pivu
Mile Prepeljan