Petlić gološijan

Petrović Petar još uvek prebiva ispod mojih noktiju. Primetio sam da se u moždane zaliske uvukao kao šnala devojačka. I tamo se usidrio i kljuca i zoblje kao petlić gološijan sličice sa erotskim sadržajima koje sam godinama od samog sebe krio. On je ustvari parazit koji se hrani tuđim promiskuitetnim životom. Krene tako po glavama ljudi i gosti se po nekoliko dana, ali eto, kod mene se poput šestara zavukao i ždere već mesecima i ništa ne govori, samo ćuti, jede i smrdi.