Picajzle

U mladosti
i ne znajući šta je to
napunio sam se
opšteći sa jednom
frajlom stidnih vašaka
Priča mi jutros na sokaku
povratnik iz inostranstva
a sada devizni penzioner
Vlada
Danas kad sam napunio
blizu sedamdeset godina
opet se osećam da sam
pun picajzli
Samo su ovog puta
propagandne