Poruka

Ponavljaš se
kružeći
metaforama
oko ostrva
na kome piše
Za zaljubljene