Rašljasto drvo

Post je post
a poveravanje je deo
poverenja
Između dva
klimakterična
ispada
život postaje
omamljena mukom
greška
Koja se u tišini
raspada
kao
staro rašljasto
drvo
bez ploda
Zvono bez zvuka
molitva
koju Gospod
čuje
a za koju ne mari