Svako ima pravo da se predomisli

Često se ljudi na vlasti
ili kad se spremaju
da budu vlast
jave kao podrška mom radu
i radu BKCa
Neki mi obećaju angažman
neki sredstva za projekat
ponekad simbolično nešto
od para i legne na račun
A neki bogami obećavaju
obećavaju
pa se na kraju popišmane
Ispričam to ženi a ona kaže
Svako ima pravo da se
predomisli
A na obećanja se ne plaća
porez