Zar nije sve jedno

Upoznajući našu dijasporu, shvatio sam da je njima, koji žive u drugim evropskim državama, mnogo bolje i lakše nego nama ovde.

Pa kad to tako dobro znamo, što i mi ne odemo.? Zašto ostajemo ovde i mazohistički trpimo bedu, oskudicu i političke manipulacije? Zašto se tešimo Bogom, nacijom i našom svetom zemljom koju bahati političari krčme budzašto?
Zar nam nije sve jedno gde ćemo robovati, da li ovde, ponosni, za siću od para, ili pak na Zapadu za dobar život i pristojnu platu.

Kaže mi pre izvesnog vremena, dok smo ispijali kafu u jednom novosadskom kafeu, moj prijatelj Marko, inače vozač teških kamiona na svim evropskim putevima.

Ja sam pio kafu, pušio jednu za drugom i ćutao.