Beli konj

Trgovalo se
poslednjih godina
svim i svačim
Nije se pitala cena
bilo je važno
ja tebi ti meni
i tako dalje i tako dalje
A onda su došli
Cigani i počeli da se
raspituju iz daleka
da im prodamo
belog konja
na kojem su oslobodioci
ujahivali u naša sela
i gradove
Nismo više znali šta
sa njim da radimo
Bilo nam je skupo
da ga održavamo
jer deca nisu htela
da kose seno i spremaju
mu hranu za zimu
Niti da seju kopaju
i beru kukuruz da bi mu
spremala zob
Mi smo bili odveć stari
i bolesni da po ciči zimi
ustajemo hranimo pojimo
i timarimo
konja koji je u novom vremenu
imao samo simboličku vrednost
Kad su došli Cigani mi smo
ga zacenili
A oni su se sa nama cenjkali
znajući da ne znamo šta ćemo
sa njim
I na kraju smo ga dali u bescenje
znajuči dobro da nemamo više
čime da ga hranimo