Čoveče

I tako već danima
mesecima i godinama
kružim sa uvek istom
željom da te slučajno
sretnem
Besmrtni u meni
čoveče