Ćutim i kad govorim

Portretišem tmuran i kišan dan
bojama orošenog cveća
Puštam sliku da je gugutka
ponese pod krilom
Mlado modro zeleno žito
pliva u vodi
Rode se šćućurile na odžaku
Devojčica sa crvenim kišobranom
korača rapavim pločnikom
Povijena repa pas lutalica
pretrčava drum
Tu sam
Ćutim i kad govorim