Do sada

Crkavaš od
viška reči
i do sade

Život je duga
do sadna priča

Ljudi su
izvikana
gomila
do sade

Sebi si
u srce slio
kao puž kuću
do sadu