Fotograf

Kad je zvono
sa crkvenog tornja
otkucalo sedam
Desio se kratki spoj
između tebe i mene
Bili smo žice
na dalekovodu
utopije
Čulo se samo kvrc
i svet je ostao
u mračnoj komori
Godinama je čekao
fotografa da ga
razvije u sliku