Krugovi

Šire se
i skupljaju
po diktatu
koji ti je stran
Jedino osećaš
nepravdu
muku i bol
Kad taknu ti dušu
promajom
lepetom
krila sudbine