Ni na svom loncu poklopac

Više niušta nisi siguran
Na trapezu sumnji
lelujaš svakodnevicom
kao nevidljivi barjak
za koji se otimaju
rogati častohlepnici

Prezren od sebe samog
a Bogu mio
tako nedorečen iskren
i slabašan

Ni na svom loncu
poklopac
Čovek što batrga se
od oblaka do oblaka
Kroz stotine sita
izvejan
Uvek između čekića
i nakovnja

Pumpaš se lekovima
kao smrt da na kašičicu
uzimaš

U virove
što vuku na dno ili vrh
upadaš...

Nemoćan da se odupreš
uraganima i strujama
što nose te na pučinu
u gomilu
gde sam samcijat
kao kamen
osporavaš se i hvališ
ljubeći suzama
gospodnje tragove