Odlazak

Vidim prugu
na dugi
Granu Sunce
Dafina je u ruci
dečaka
kraj groblja
odbačenih stvari
Lovac na snove
tropari
o vaskrsnuću
predmeta
Tiho umilno
odlazi jutro
Ti si tu
mada te nema
već godinama