Ovo ne može trajati dugo

Vidim
ovo stanje
ne može trajati dugo
Moja senka nalik
kamenom tornju
srušiće se
na  trošno telo
A taman sam
počeo da volim
one što me ne vole
Tako je oduvek bilo
viče iz mene
asketa i poviznik
Oprostio si se
sa životom
još pre četiri decenije
ono kad si umro
u parku seoskom
od ljubavi