Pitanje

Kako biti
na više strana
Kad
Ni za jednu me
ne drži mesto
Osim možda....
.................
Ali o tome
vam ne mogu
danas govoriti