Planinar

Ja nisam naročiti planinar
sipljiv sam
i do sebe mi je nekad
teško  da se popnem

Zbornik mojih slabosti
je kao kaljuga
kroz koju marva mora
da prođe

Ni patnju ne osećam
kao patnju
već sam je u radost
prometnuo

Jedino noću iz nedara
u avliji pod nebom
zvezdanim
vadim puškalov od zove
i pucam do mile volje
sebi u inat pucam

Sutradan na sokaku
žene pričaju
kako im se pokaljala
u povratku sa paše marva
i kako se iz mog dvorišta
čula prelepa pesma