Pranje nogu

Život je podložan veri
da sumnji nema mesta
dok pereš noge gorim
od sebe


Krupne crne krmače
su se prasile do pola zaronjene
u bazene sa vodom
Belim  vencima nalik na njima
kao na ostrvu
spavali  su rumeni prasici


Zle duhove je  Gospod
udomio
u svinjaki nakot

Narod gordo dolazi u izbu
tvoju
i čeka da mu opereš noge
Kao da ćeš glupost sa njega
da spereš suzama svojim