Rđa

Vlaga
na gvožđu
i pameti
stvara rđu
što čini
da gvožđe
i um
vremenom
otrule