U tebi

U tebi
na hiljade pupoljaka
bagremovih cvetova
nalazim
dok gledam
kako
hrabro koračaš
ovim našim
panonskim
gudurama