Upitanost

I sad u šezdesetoj
kao nekad u dvadesetoj
jednako sam upitan
nad sobom i svetom
u kome živim
Sve se promenulo
a sve je ostalo isto