Vremenska prognoza

Sve češće
u mojim tekstovima
na blogu
govorim o vremenu
Tako je to
odgovara  mi prijatelj
Kad čovek dođe
u godine
prestane govoriti
o lepim ženama
o ljubavi i erotici
I onda se obično uhvati
vremena
To mu  je uvek pri ruci
i o tome svi imaju
mišljenje