A Bog nas je stvorio da živimo

Svet oko vas nije sazdan na pravdi, već na interesima. I ljubav kao najtananije i najfinije osećanje u ovom vremenu je dobila boju interesa. Veliki ideali sa početka prošlog veka su potrošeni, a novi i kad se rađaju, imaju interesni ukus starih. Sami ste pred Bogom i ljudima i onda kad vas po čitavom biću zapljuskuje stvarna i virtuelna gomila. Oslanjate se svakodnevno na razum, tek da održite budnom onu klicu samopuzdanja da preživite realnost. Mi nismo osuđeni na uspeh, već na stalnu težnju da u nečem uspemo. Obično su drugi merilo našeg uspeha, a oni se ne rukovode pravdom, već interesima. I tako nam prođe život. I kad smrt pokuca na naša vrata shvatimo: Bog nas je stvorio da živimo, delamo, pa koliko se ostvarimo. Naše je samo ono što smo proživeli, kako fizički tako i duhovno, i to je naš najveći uspeh, a sve drugo pripada drugima.