Danijela Pejić: Godišnjica braka

Фотографија корисника Danijela Pejic
Godišnjica braka 

Mi smo se, davno već, i od 
smrti umorili. 
Nema nas, a pamtimo još 
datum našeg rođenja. 
I mada smo oči namerno
zauvek zatvorili,
Još čuvamo pod kapcima
bolna snoviđenja. 
Peti novembar nas nije našao 
tamo gde nas je očekivao. 
Ali se nije dobro setio, i po 
grobljima zavirivao. 
A mi smo njega čekali svaki 
Svečano odeven u svojoj 
raKi. 
Tela se hlade ka spolja, 
svakoga dana po malo. 
Loši smo mi mrtvaci, do 
svetlosti nam je stalo. 
I, eto, još ponekad nama je do 
buđenja, 
svake godine, petog 
novembra, na dan našeg 
rođenja.