Leporeki i našminkani citatima

Sebičnost je
oduvek bila vrlina
učenih
Štreberi se vekovima
kočopere
na dvorskim podijumima
Vrckaju i šljašte
citatima našminkani
kao marinirane marionete
i horski klepeću
i krekeću
i kao marva prežvakuju
leporeke fraze
Gde ih u jednom mileniju
ostaviš
tu ih u sledećem nađeš
A život
nakon velike noći
Bog je rekao
Porodiće iznova
besmrtne duše
samo onih
što idu njegovim
i svojim putem