Otac

Prećutkujete me.
Kaže otac
A tu sam bio da vas pridržim
kad slabašnim i drhtavim nogicama krenuste u svet.
A sad od stida pred sobom
zaobilazite ruku što vam je oslonac bila.