Prilike

Pobegneš
iz samog sebe
nestaneš
u crne rupe
rčkuše
skloniš se
od spoznaje
da nisi
ono za šta se
izdaješ
I tamo drkćeš
sablažnjavaš se
od same pomisli
da mogo si i bolje
a nisi
Da sve je trebalo
biti lepše a nije
Da izgubio si
ritam u hodu
i sad se batrgaš
kao pijanac
lavirintima
propuštenih prilika