U svinjcu

U svinjcu uvek
postoji red
Gde je valov
tu se jede
gde je u uglu
vlažno
tu se mokri
i balega
na suvom se
uvek spava
Svinje imaju
misiju
da jedu spavaju
i tove se
To je sveta
dužnost
svakog obora
Osim kad se
u čoporu
ne pojavi neka
egeda
što džanga
rije
i ujeda redom
sere u valov
budi druge
kad spavaju
buca
i nervozira
Mršava je
i vižljasta
Svinje je trpe
dok im
ne dosadi
a onda krenu
na nju
Sruše je
načnu
i pojedu
samo papci
i cevanice
nekad ostanu
u oboru
U svinjcu se
zna red
Tovljenici
imaju svoj red
koji se
samo pred klanje
njihovo remeti