Farbe i majmuni

Svaka kuća ima
svog majmuna
kaže mi sinoć
moj drug iz mladosti
Milan Fiškal
Razlika je u tome
što su drukčije
ofarbani