Kad Simon čita pesme, Franja i ja imamo zadatak da pažljivo slušamo "precednika" PESNIČKE REPUBLIKE .

Фотографија корисника Banatski kulturni centar

U "Atini", pesnik je sedeo između dama.

Фотографија корисника Banatski kulturni centar